Фабрика за бетонни добавки

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

    ТЕКОМ АД в Консорциум „Теком – Унимат” е българска фирма, която успя да се впише сред световните лидери в строителната химия. Теком произвежда по свои оригинални рецепти химични добавки за цимент бетон и разтвор, пълна гама по БДС EN 934-2, както и:

  • кофражни масла серия „Декофрин” по оригинална технология с резултат – отлични кофражни масла на пазара с атрактивни цени;
  • сухи строителни смеси;
  • системи за саниране;
  • подови покрития;
  • силиконови, импрегниращи агенти за бетон, зидарии, саниране и др.;
  • фасадни покрития на силиконова база;
  • хидроизолационни материали с SBS – APP и др.

 

     Техническото ниво на техните добавки са най-малко равностойни на най-доброто по света, а като цена в м3 бетон са без конкуренция. Теком АД е седмата фирма производител на такива компоненти в Европа.  

Задачата на екипа на ВАЛТЕК:

Да доставим и изпълним до "ключ" в производствената база в с. Черно Море (на 14 км. от Бургас) система за измеране, дозиране, сигнализации и защити, архивиране и документиране на всички процеси на синтез. Системата за управление е изградена изцяло с контролери SIMATIC S7-300  на SIEMENS. Визуализацията се извършва посредством WinCC.

Меренето на ниво в почти всички съдове с реагенти се извършва с магнитостриктивни нивомери на MTS и на AMETEK, което гарантира изпълнението на много високите изисквания относно точността на измерване, поставени в техническото задание. Само в един от съдовете поради спецификата на реагента меренето се извършва с диференциален манометър.

На всички помпи има защита SIMOCODE Pro V на SIEMENS, което гарантира 100% защита, както и пълна информация за всички електрически параметри по време на работа.

Температурните датчици и нормиращите преобразуватели са производство и доставка на КОМЕКО - една от най-реномираните български фирми производители на подобен вид оборудване.

Поради отговорния характер на управлението, то е резервирано по няколко начина:    

  • резервиране на захранването с два UPS-a - един на компютъра с инсталираната SCADA и втори в КИП шкафа;  
  • мнемониката на процеса се изобразява на две места - на екрана на компютъра и на местен графичен дисплей, реагиращ на докосване, като по този начин се повишава надеждността на системата в случай на блокиране на компютъра;  
  • предвидено е и трето резервиране с процес-индикатори, в случай на отказ (макар и малко вероятен) на контролера.