Фабрика за производство на кабели

Posted on Posted in Uncategorized
Валтек успешно се справи със задачата да пусне блокиралата машина за производство на кабели. Проблема беше решен след като намерихме и отстранихме грешката в програмния код за управление в контролера на SIEMENS S7-300, който е бил изграден от друга фирма.