Автоматизация на ПСОВ

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

Изграждане на първи етап - механично стъпало от ПСОВ с над 10000 екв. жители

От SCADA-та се извършва управление на помпи, интегрирано съоръжение за мех. пречистване, механична решетка, магнетвентилии др.

На екраните за управление на процеса се визуализират състоянията на съоръженията, аларми, нива на басейните, разхода след входната помпена станция и др.

Контролерите и апаратурата, която се използва за управление на всички двигатели е на SIEMENS.